Vrijwilligers gezocht

Onze activiteiten zijn niet alleen van belang voor fietsers in het algemeen, zij zijn ook leuk, boeiend en nuttig voor een duurzaam Ede. De lokale agenda van de Fietsersbond varieert van contacten met ambtenaren en wethouders over strooiroutes, technologische oplossingen of gratis stallingen, via verkeersveiligheid en het draaiende houden van een lokale vereniging tot het bijwonen van boeiende bijeenkomsten met deskundigen en het bijhouden van communicatiekanalen.

Geïnteresseerd of geïnspireerd daar een bijdrage aan te leveren? Altijd welkom! Actief worden binnen de Fietsersbond Ede hoeft niet veel tijd te kosten en iedereen kan wel iets bijdragen.

Neem dan graag met ons contact op.

Want wie wil er nou niet door de gemeente Ede fietsen met het gevoel van ‘daar heb ik aan bijgedragen! ’, of ‘dat hebben we toch weer mooi voor elkaar gekregen met z’n allen? ‘