Dit is wie wij zijn

De Fietsersbond gemeente Ede behartigt de belangen van fietsers in de hele gemeente Ede. Dat gebeurt in samenwerking met de landelijke Fietsersbond. Het aantal leden in de gemeente Ede is in 2022 circa 280. Circa 15 leden zijn actief als vrijwilliger.

De afdeling Ede heeft een kerngroep die ongeveer 1 maal per maand bij elkaar komt bij een van de leden thuis. Enerzijds is de kerngroep het bestuur en anderzijds onderhoudt de kerngroep de contacten met de gemeente. De leden van de kerngroep zijn: Frank Bron, Rob Hof, Elly Hoogteijling, Annejan Jager, Leo Langeveld en Ello Weits. André Klomp, een van de provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond in Gelderland vergadert regelmatig mee.

Daarnaast is er de Werkgroep Communicaties en Acties. De leden houden zich bezig met de productie en verspreiding van de Fietsbel en de Nieuwsbrief en met het up-to-date houden van de deze website. Verder neemt de werkgroep (publieks)acties voor zijn rekening. De leden van de werkgroep zijn Ben Agterkamp, Charles Groen, Tineke Hamming, Liesbeth van Roekel, Ary Stigter en Jan Vermeer.

Tot slot is er af en toe een tijdelijke werkgroep actief. In het voorjaar van 2022 is een tijdelijke werkgroep Fietsinfrastructuur in het buitengebied actief (geweest).