Dit is wat wij doen

De gemeente Ede doet regelmatig een beroep op onze kennis en onze leden, onze leden brengen regelmatig problemen (en oplossingen!) naar voren die wij dan weer met ambtenaren en politici bespreken. In ons jaarverslagen kun je lezen wat dit jaarlijks in de praktijk betekent.

Het contact tussen gemeente en Fietsersbond Ede krijgt op drie manieren vorm: regulier overleg met verkeerambtenaren, overleg met de wethouder en deelname aan participatietrajecten.

In het reguliere overleg met de ‘fietsambtenaar’ (en andere verkeersambtenaren) worden uiteenlopende zaken besproken, groot en klein. Voorbeelden zijn:

  1. verbetering fietsnetwerken in Ede (voor verschillende typen fietsers)
  2. voldoende brede fietsstroken en fietspaden
  3. vergevingsgezinde fietspaden en fietsstroken
  4. geen onnodige paaltjes
  5. verbetering van de strooiroutes bij gladheid
  6. verbindende fietstunnel onder het spoor tussen Veldhuizen en
  7. Rietkampen/Frankeneng (Lumièretunnel)
  8. bevordering fietsparkeervoorzieningen
  9. beoordeling fietsknooppunten
  10. gemeentelijk beleid dat raakt aan de belangen van fietsers.

In het regelmatige overleg met de wethouder gaat het vanzelfsprekend alleen over de hoofdzaken.

Leden van de kerngroep nemen deel aan participatietrajecten van diverse grote projecten in Ede. Te noemen zijn: Parklaan, Stationsweg, Klinkenbergerweg, Spoorzone Ede, Horapark, Binnenveld, WFC etc..

De werkzaamheden van de Werkgroep Communicaties en Acties bestaan enerzijds zoals al genoemd, uit de productie en verspreiding van de Fietsbel en de Nieuwsbrief en het up-to-date houden van de deze website. Anderzijds onderneemt de werkgroep diverse acties. De grootste (doorlopende) actie is de inventarisatie knelpunten voor fietsers.

Daarnaast is het assisteren bij de VVN schoolverkeersexamens een regelmatig terugkerende actie.