Nauwkeurig onderzoek naar veiligheid fietspaaltjes in gemeente Ede

Volgens onderzoek van VeiligheidNL (kenniscentrum voor letselpreventie) waren er in 2019 naar schatting 80.000 fietsers opgenomen op de spoedeisende hulp. Een gedeelte van deze ongevallen (3%) is toe te wijzen aan fietspaaltjes. Dit houdt in dat er waarschijnlijk 2400 gewonden vielen in 2019 als gevolg van fietspaaltjes.

Er zijn in Ede gelukkig de laatste jaren veel overbodige fietspaaltjes verdwenen, maar er valt nog veel te doen; onder meer gaat het om de correcte uitvoering en om paaltjes in tijdelijke situaties.

De fietsersbond Ede heeft met 15 vrijwillige inspecteurs in Q4 2022 een nauwkeurige inventairsatie en onderzoek gedaan. Het resultaat is ruim 150 schouwformulieren, die in de bijlagen uitgebreid worden geinventariseerd en samengevat.

Het onderzoek is onderaan de pagina beschikbaar. De eerste bijlage van 8 bladzijden is een uitgebreide analyse van de schouwformulieren met onderbouwende literatuur, conclusies en aanbevelingen. De schouwformulieren, die als basis dienen, zijn in de tweede bijlage op 6 pagina’s geïnventariseerd.

In de eerste bijlage is in hoofdstuk 5 de tweede bijlage als plaatje met titel opgenomen. Om technische redenen is de tweede bijlage hier als apart document te downloaden.

Conclusies
• Een verdienste op zich is een actueel overzicht van waar paaltje staan.
• De noodzaak van een geplaatst paaltje is lastig te beoordelen, maar het lijkt duidelijk dat die noodzaak in veel gevallen onduidelijk is of afwezig is.
• Fietspaaltjes en wegversmallingen, die fietsstroken elimineren mogen nooit gebruikt worden om de snelheid van auto’s te remmen.
• Een deugdelijke markering ontbreekt in de meeste gevallen.
• De positie van de paaltjes is vaak te dicht bij het kruisingsvlak, waardoor ruimte voor een markering ontbreekt.
• De dwarspositie van paaltjes (met name de breedte van de doorgang), onderhoud en verlichting zijn over het algemeen geen knelpunten.

Aanbevelingen
• De noodzaak van fietspaaltjes moet opnieuw worden beoordeeld door de gemeente.
• Er is een inhaalslag nodig voor de markeringen.
• Alternatieven voor snelheidsremming zijn (betere) verkeersdrempels en cameratoezicht.

Doe mee
Heb je aanvullingen, op- of aanmerkingen meld het graag hier aan ons, zodat we samen een nog beter beeld krijgen van de paaltjes situatie in gemeente Ede.

 

 

pdf ⋅ 1 MB

Onderzoek inspectie Fietspaaltjes Ede v3 (002)

Download

pdf ⋅ 547 KB

Samenvatting inspectie Fietspaaltjes Ede v3 (002)

Download