Knelpunten of ideeën in de gemeente Ede

Het merendeel van de knelpunten wordt aangedragen door fietsers zelf, die er (dagelijks) mee worden geconfronteerd.

Voor het overzicht en een eventuele oplossing ontvangt de fietsersbond Ede graag alle knelpunten uit de gemeente Ede, die ontstaan door onder andere (tijdelijke) aanpassingen en werkzaamheden. Veel van deze punten worden door Fietsersbond Ede met de verantwoordelijke instantie besproken.

Op dit moment zijn bij ons vooral de knelpunten in de drukke bebouwde kom van Ede zelf bekend. Het is onwaarschijnlijk dat er buiten Ede stad verder geen knelpunten zijn. Daarom zijn met name meldingen van buiten Ede stad en binnen de gemeentegrenzen van Ede bij ons zeer welkom.

Heb je een (fiets)idee, dan horen we dit graag van je.

Dit kun je doen via een email of brief naar de Contact Ede (zie ook Fietsklachten melden). Noem de plek, een omschrijving, de periode en als het kan graag met toelichtende foto’s.