Algemene ledenvergadering 11 april

Het doet ons genoegen iedereen te kunnen uitnodigen voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Gezien het gedeelte voor de pauze met een presentatie van Hanno Hommel samen met Erik Fikkert (zie hieronder voor meer details), willen we speciaal ook medewerkers van de gemeente Ede en ook Fietsersbond leden van afdelingen van de ons omringende gemeentes uitnodigen voor deze vergadering.

Het deel na de pauze wat meer voor de Fietsersbond afdeling Ede is bedoeld kan je dan eventueel aan je voorbij laten gaan.

De gegevens voor de ALV zijn:

• Datum: donderdag 11 april 2024
• Tijd: 20.00 – (circa) 22.00
• Locatie: Het Kernhuis, zaal “De Buitenkans”, ParkRAND 60 (aan de Veldhuizerkant van de fietsonderdoorgang naar het winkelcentrum in Kernhem)

Agenda:

1. Opening van de vergadering

2. Presentatie Hanno Hommel en Erik Fikkert (Beleidsmedewerker Verkeersveiligheid Provincie Gelderland): Gelderse aanpak van de verkeersveiligheid (*

3. Pauze

4. Filmpjes Geert Kloppenburg: Fietsen jouw kinderen ook zo ‘veilig’ naar school?

5. Financieel verslag over 2023 en begroting voor 2024

6. Verslag kascommissie en verkiezing van een nieuw lid van de kascommissie

7. Verslagen 2023 (**:
A. Verslag Ledenvergadering 2023
B. Jaarrapportage 2023 – de Fietsersbond in Ede in het afgelopen verenigingsjaar.

8. Plannen voor 2024:
A. Algemeen
B. Verjonging ledenbestand

9. Rondvraag

10. Sluiting

(* Bij punt 2:
Gelderland streeft naar een jaarlijkse daling van het aantal (ernstige) verkeersslachtoffers. Maar deze doelstelling staan onder druk. Het aantal ernstige verkeersslachtoffers neemt niet af en het aantal dodelijke slachtoffers neemt toe. De toename van dodelijke slachtoffers vindt grotendeels plaats bij fietsers.
De provincie wil zijn inspanningen daarom vergroten. Hanno Hommel en Erik Fikkert laten zien hoe dat in de Uitvoeringsagenda verkeersveiligheid 2024-2027 gestalte krijgt. Daarbij gaan zij in op de provinciale rol t.a.v. veilige infrastructuur, veilig gebruik van de infrastructuur en de regierol van de provincie.

(** Alle ALV verslagen en jaarverslagen staan hier.

Categorieën