Enthousiastelingen gezocht

Lekker een endje fietsen over de hei. Bij je vriendje achterop. Je dochtertje op haar eerste fietsje een heuveltje opduwen. Zoevende bandjes over glad asfalt. Die ene fietsvakantie… Welke Nederlander heeft er nou geen fietsherinneringen? Welke buitenlander is er niet jaloers op de Nederlandse fietsinfrastructuur? En allemaal zijn we in het buitenland trots op onze fietscultuur!

Fietsen is gezond en fietsgebruik is een antwoord op veel problemen. Echter, met toenemend en veranderend fietsgebruik komen ook nieuwe uitdagingen. Zo leiden groeiende aantallen fietsen rond stations tot overlast voor buurtbewoners en anderen. Het ruimtebeslag van bakfietsen, driewielers voor mensen met een handicap, of scholieren met een grote krat aan hun fietsstuur is groter dan dat van traditionele tweewielers. De verschillen in snelheid op fietspaden zijn toegenomen sinds de e-bike en de speed pedelec in snel tempo populair geworden zijn, vaak onder mensen die daar nog niet mee om weten te gaan. En appende fietsers leveren weer hele andere problemen op.

Ondertussen vinden velen dat ‘ze’ meer fietspaden moeten aanleggen, dat ‘men’ meer rekening moet houden met wielrijders en dat ‘de gemeente’ meer fietstunnels moet aanleggen. Maar wie zijn ‘ze’? Kent ‘de gemeente’ automatisch de wensen van alle fietsers? Kan ‘men’ gewoon dingen doen of zijn er misschien nog anderen waar rekening mee gehouden moet worden, budgetten die vastliggen of regels die gelden? Zouden we zelf een bijdrage kunnen leveren? Ja, dat kan! Via de Fietsersbond!

De Fietsersbond speelt in Nederland al sinds jaar en dag een belangrijke rol als het gaat om het stimuleren van het fietsgebruik, het verdedigen van de belangen van fietsers en als vraagbaak betreffende dit voertuig en haar gebruikers. In de gemeente Ede is zelfs één van de oudste afdelingen van het land actief. Door onze kennis van de gemeente Ede èn van het onderwerp, door onze liefde voor de fiets èn onze vriendelijke vasthoudendheid zijn we aanspreekpunt voor velen. De gemeente Ede doet regelmatig een beroep op onze kennis en onze leden, onze leden brengen regelmatig problemen (en oplossingen!) naar voren die wij dan weer met ambtenaren en politici bespreken.

Maar… de werkgroep van de afdeling gemeente Ede van de Fietsersbond is op zoek naar vrijwilligers. Momenteel zijn we nog maar een groepje van vier weliswaar gemotiveerde mensen, maar met jou (of met u!) er bij zouden we wat meer punten kunnen oppakken, wat extra acties kunnen organiseren of wat vaker van ons laten horen dan nu het geval is. Die activiteiten zijn niet alleen van belang voor fietsers in het algemeen, zij zijn ook leuk, nuttig en boeiend. Onze agenda varieert van contacten met ambtenaren en wethouders over strooiroutes, technologische oplossingen of gratis stallingen, via verkeersveiligheid en het draaiende houden van een lokale vereniging tot het bijwonen van boeiende bijeenkomsten met deskundigen en het bijhouden van communicatiekanalen.

Veel tijd hoeft het lidmaatschap van de werkgroep niet te kosten terwijl vrijwel iedereen wel iets bij kan dragen. Geïnteresseerd ben je zeker, anders had je niet tot hier doorgelezen. Neem dus snel contact op met onze secretaris Leo Langeveld via Contact gemeente Ede.

Wie wil er nou niet door de gemeente Ede fietsen met het gevoel van ‘daar heb ik aan bijgedragen!’, of ‘dat hebben we toch weer mooi voor elkaar gekregen met z’n allen’?