Over FB gemeente Ede

De Fietsersbond gemeente Ede behartigt de belangen van fietsers in de hele gemeente Ede. Dat gebeurt in samenwerking met de landelijke Fietsersbond.

Aantal leden (2020) in de gemeente Ede is rond de 300.

De afdeling Ede heeft een werkgroep van actieve leden die ongeveer 1 maal per maand bij elkaar komt bij een van de leden thuis. Op deze avonden wordt besproken wat er gedaan is en wat er moet gebeuren.

Wat er daadwerkelijk gedaan wordt is afhankelijk van het belang van het onderwerp en van het aantal beschikbare mensen. Geïnteresseerden zijn altijd welkom.

Een opsomming van de werkzaamheden in willekeurige volgorde:

Zorgen voor veilige en comfortabele fietsvoorzieningen door:
– voldoende brede fietsstroken en fietspaden
– o.a. via vergevingsgezinde fietspaden en fietsstroken
– geen onnodige paaltjes
– verbetering van de strooiroutes bij gladheid
– kritisch volgen van klachten door en voor fietsers (je wilt iets melden)
– verbetering fietsdoorstroming
– aandringen op verbindende fietstunnel onder het spoor tussen Veldhuizen en Rietkampen/Frankeneng
– gratis eerste dag stallen in fietsenstalling nieuwe station Ede-Wageningen
– aandringen op verbetering fietsveiligheid omgeving Klompersteeg
– inventarisatie knelpunten voor fietsers
– bevordering fietsparkeervoorzieningen
– VVN helpen bij schoolverkeersexamens

Contacten onderhouden met onder andere de gemeente Ede
– via overleg met wethouder en verkeersambtenaren
– via fietstochten met gemeenteraadsleden en verkeersambtenaren
– op de voet volgen van het gemeentelijke Fietsplan en werken naar Fietsstad 20xx
– proberen op tijd op de hoogte te zijn van fietsontwikkelingen in de gemeente
– om de vier jaar beoordelen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
– beoordeling fietsknooppunten

Klachten en meldingen naar de juist plaats brengen

Beoordelen wegreconstructies, verkeerssituaties en dergelijke

Jaarlijkse fietsverlichtingsreparatie-acties op verschillende lokaties

Meewerken aan Snelfietsroutes (makkelijk doorrijd routes)

Deelnemen aan participatie-overleggen o.a. spoorwegtunnels Kerkweg en Hakselseweg en nieuw station Ede-Wageningen

Het beste maken van de Parklaanplannen

Contacten met lokale leden
– digitale nieuwsbrief
– Edese Fietsbel
– website
– jaarlijkse ledenvergadering