Fietsklachten melden

Meldpunt Fietsersbond

Te drukke fietspaden, gevaarlijke bochten en paaltjes die je makkelijk over het hoofd ziet, zorgen jaarlijks voor te veel gewonde fietsers. Maar fietsers kunnen er iets aan doen: de stoeprand melden waar je steeds (bijna) onderuit gaat of dat paaltje dat ineens opduikt. Of misschien een goed idee leveren om fietsen in de eigen gemeente veiliger en prettiger te maken. Dat alles kan gemeld worden op www.meldpunt.fietsersbond.nl of op een app voor de mobiele telefoon, voor iPhone en nu ook voor Android.

Met de meldingen van fietsers kan de Fietsersbond actie ondernemen om het aantal ongevallen sterk te verminderen. Hoe? Alle meldingen van problemen op het meldpunt gaan rechtstreeks naar de betreffende gemeenten. Lokale vrijwilligers zorgen waar nodig voor extra druk bij gemeenten, om iets aan de problemen te doen. Fietsers kunnen ook stemmen op ideeën en meldingen van anderen ondersteunen.

Digitaal Loket gemeente Ede.

ls in uw directe woonomgeving gebreken zijn, kunt u dit melden op internet via dit “Digitaal Loket Ede” of door te bellen met het nummer: 0318 – 680660.De betreffende afdeling Wijkbeheer zorgt voor het dagelijks onderhoud in uw wijk. De medewerkers van het wijkteam verzorgen de openbare wegen, het openbaar groen en de speelvoorzieningen. N.B. Naast de melding aan dit meldpunt over fietsgerelateerde klachten graag een aparte melding maken via Contact Ede, zodat ook de Fietsersbond Ede op de hoogte is van de klacht en hierop eventueel gepast kan inspelen.