Algemene Ledenvergadering Fietsersbond Afdeling Ede

Tijd

13 april 2023

20:00 uur

Locatie

Wijkcentrum Het Kernhuis,

Parkrand 60,

6714 GN Ede

Agenda

1. Opening van de vergadering
2. Presentatie over het thema (* Verkeerscirculatie door Ross Goorden,
beleidsadviseur Ruimte en Mobiliteit bij de landelijke Fietsersbond en
zelfstandig ondernemer met meer dan 10 jaar ervaring met processen op
het raakvlak tussen burger en overheid.

Aansluitend presenteert Ello Weits van de kerngroep afdeling Ede kort de opzet van het Verkeerscirculatieplan Ede.

Pauze

3. Financieel verslag over 2022 en begroting voor 2023 (Fietsbel 69)
4. Verslag kascommissie en verkiezing van een nieuw lid van de kascommissie
5. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 28 april 2022
(zie Fietsbel 68 en website) en jaarverslag 2022 (Fietsbel 69)
6. Plannen voor 2023
7. Rondvraag
8. Sluiting van de vergadering

(* Toelichting op het thema

Verkeerscirculatie voor de auto, ruimte voor de fiets.

“Van Groningen tot Gent, maar ook bij dorpen en
steden langs de Rijn, verkeerscirculatieplannen
worden overal toegepast. Slim omgaan met waar de
belangrijkste routes voor alle soorten verkeer liggen,
zorgt ervoor dat je veel meer ruimte vrijmaakt voor de
fiets binnen de stad. De realisatie van de Parklaan
zorgt voor een geweldige kans om met een paar
strategische “knips” een grote slag voor de fiets te
maken” (Ross Goorden)

Categorieën