Herinrichting Telefoonweg: bredere fietsstroken zijn niet genoeg

Als onderdeel van de parkeerring rond het centrum van Ede, is de Telefoonweg druk bereden. Bovendien maakt een buslijn gebruik van deze weg, net als leveranciers van winkels en bedrijven. De Telefoonweg is een belangrijke fietsverbinding. Hij wordt volgend jaar heringericht.

De Fietsersbond is niet tevreden met de tot nu toe gepresenteerde plannen.

Telefoonweg

De Telefoonweg is geen mooie weg; vaak wordt er erg hard gereden. Als onderdeel van de verfraaiing van Ede Centrum, maar ook omdat Ede al sinds het ambitieuze Fietsplan van 2016 ‘voor de fiets gaat’, wordt de Telefoonweg vanaf begin volgend jaar opnieuw ingericht.

De belangrijkste veranderingen zijn een afwaardering van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur en een daarbij passende herinrichting. Er komen bredere fietsstroken en smallere rijbanen en niet minder dan 40 nieuwe groenvakken met een grote diversiteit aan bomen en planten.

In december 2020 werd het definitieve ontwerp gepresenteerd aan de Meedenkgroep waarin onder meer buurbewoners en de Fietsersbond vertegenwoordigd zijn.

Naast bovengenoemde aanpassingen zal de Telefoonweg ook geen voorrangsweg meer zijn en worden de mogelijkheden voor voetgangers om deze drukke weg over te steken verruimd.

Desondanks is de Fietsersbond niet tevreden met de tot nu toe gepresenteerde plannen. In de eerste plaats gaat de gemeente er van uit dat met het aanleggen van de Parklaan, de drukte rond het centrum af zal nemen met enkele duizenden vervoersbewegingen per week. Wij onderschrijven deze logica niet omdat de Telefoonweg van zuid naar noordwest loopt en de Parklaan naar noordoost.

Bovendien blijft de Telefoonweg onderdeel van de Parkeerring waar het Kuiperplein de populairste plek is voor betaald parkeren in het centrum en dat waarschijnlijk ook zal blijven. Te meer daar in het huidige ontwerp verschillende ‘langsparkeerplaatsen’ voorzien zijn, waarvoor het autoverkeer de fietsstroken moet oversteken en chauffeurs bij het uitstappen hun deur over de fietsstrook heen openen. En dat terwijl er ook nog drie kleinere parkeerterreinen langs deze weg zijn, naast die vele op het Kuiperplein.

Tenslotte worden de fietsstroken aan weerszijden van de Telefoonweg weliswaar breder dan ze nu zijn, maar worden niet meer door het huidige schuine randje van de rijbaan gescheiden. Die rijbanen worden smaller en het voorsorteer vak bij het Kuiperplein wordt weggehaald. Door dit alles wordt het autoverkeer, inclusief bussen en vrachtauto’s, gedwongen meer van de fietsstroken gebruik te maken waarbij fietsers fungeren als een soort ‘snelheid remmende maatregel’.

Daarnaast wordt een ander knelpunt, de krappe oversteek van het spoor bij het Toermalijnpad (zie plaatje), niet aangepakt, omdat daarvoor de medewerking van ProRail vereist is.

De Fietsersbond Ede is bang dat er straks langs een mooiere Telefoonweg bredere fietsstroken liggen, die deels gebruikt worden door het autoverkeer dat in intensiteit niet is afgenomen. De ruimte voor de fiets dreigt daarmee af te nemen terwijl de veiligheid wordt niet verbeterd.

Tijdens een overleg met de gemeenteambtenaren begin december verzekerden dezen ons echter dat de verkeersmodellen wel degelijk een serieuze afname van het verkeer laten zien bij de voorgenomen herinrichting van de Telefoonweg. Bovendien zegden zij toe dat er na de oplevering een audit georganiseerd zal worden om te zien of de inrichting nog wijzigingen behoeft. Bovendien zullen tellingen uitgevoerd worden om te staven of de modelberekeningen kloppen qua afname van aantallen voertuigen. We zullen deze ontwikkelingen met belangstelling volgen en de gemeente hier indien nodig aan helpen herinneren.

Categorieën