Fietersbond Ede heeft het weer gedaan !

Jaarverslag 2018

Het was het jaar van de gemeenteraads-verkiezingen. De Fietsersbond wilde dus de aandacht op de fiets vestigen. Dat deden we in samenwerking met het landelijk bureau van onze bond op 6 maart in de blauwe zaal van Cultura in de vorm van een politiek café onder leiding van Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. Van negen partijen was er een vertegenwoordiger, soms de lijsttrekker zelf. Het was geen overbodige luxe nog eens goed het belang van goede fietsvoorzieningen in de gemeente onder de aandacht te brengen. trommelen. Ede heeft namelijk wel een ambitieus Fietsplan van 20 miljoen in zes jaar bedacht, maar de goedkeuring voor het grootste deel daarvan moet in de komende vier jaar door de nieuwe raad gegeven worden. Deze heeft juist vóór de zomer toestemming gegeven voor een tweede reeks van projecten op Fietsstad-niveau.

De nieuwe wethouder Peter de Pater is vol goede moed gestart en lijkt in te zijn voor participatie. Maar moeite had hij met het hoofd te bieden aan de tegenstand tegen het tot fietsstraat verheffen van de Verlengde Maanderweg. De voorstanders hadden nog wel zo’n mooi spandoek over de weg gehangen! Maar omliggende straten waren bang gemaakt voor sluipverkeer en een aantal winkeliers had koudwatervrees. Jammer, Ede had een prachtige veilige fiets-avenue rijker kunnen worden, waar de auto gewoon wat rustiger aan zou mogen doen, maar alle winkels met gemak zou kunnen bereiken.

In juni moest de wethouder een Salomonsoordeel vellen over de oversteek van de Emmalaan. De keuze lag tussen een duik van de Oude Bennekomseweg onder de Emmalaan door of een ingewikkelde en duurdere tunnel ter plaatse van de huidige stoplichtenoversteek bij de Emmalaan. Dat werd gekozen voor de eerstgenoemde oplossing viel bij de tegenstanders niet in goede aarde. Wij als Fietsersbond zijn blij met de gekozen variant. Het is de meest veilige en rechtstreekse oplossing. Daarbij moeten we het twee keer omhoog en naar beneden fietsen voor lief nemen.
Deze tunnel past naadloos in de toekomstige doorfietsroute van het centrum van Ede via Bennekom naar Wageningen. We noemen het geen snelfietsroute meer, want daarvan schijnen sommigen behoorlijk te schrikken. Doorfietsroute klinkt ook goed.

Aan het gedeelte door Bennekom werd in het afgelopen jaar volop geparticipeerd tussen gemeente en belangengroepen. Op een zaterdag waren er zelfs inloopmogelijkheden in het centrum van Bennekom om de plannen te presenteren, maar ook om ideeën te incasseren. Een punt dat steeds naar voren komt is een nevenroute die niet door het centrum van Bennekom gaat, maar meer westelijk loopt en naar de WUR voert. De Fietsersbond heeft daarvoor sinds eind 2017 een toezegging van de wethouder op zak.

Positief zijn de ontwikkelingen die tot een aanpassing van de Parklaanplannen hebben geleid. Namens de Stichting Milieuwerkgroepen Ede speelde Rob Hof een belangrijke rol. Omdat hij ook in de kerngroep van de Edese Fietsersbond zit, kon hij tevens de fietsbelangen behartigen. Doordat er nu tussen de Reehorst en de A12 maar twee rijstroken komen, in plaats van de aanvankelijk geplande vier, blijft er meer ruimte over voor de bestaande bomen en voor groen. De schuin van west naar oost geplande fietstunnel onder de Parklaan gaat niet door. In plaats daarvan komt er een tunnel onder de auto-afslag van de Parklaan richting Poortwachter, en wel aan de westkant van de huidige Edeseweg. Verderop in Bennekom blijven de fietsers aan weerszijden van de Edeseweg op eenrichtingspaden fietsen. Het oostelijk geplande tweerichtingenpad is dus van de baan. Deze veranderingen passen ook beter in de doorfietsroute.

Verschillende gemeentelijke projecten hielden ons (soms meer dan) bezig. Genoemd zijn reeds de kandidaatstelling van de Verlengde Maanderweg als fietsstraat, de oversteek van de Emmalaan. Maar ook de plaats van de fiets op het toekomstige terrein voor het Wereld Food Centrum, ruimte voor de fiets op de westelijke industrieterreinen, de stationsplannen, het Edese centrumplan, de herinrichting van de Hakselseweg als fietsstraat, de geplande noord-zuidfietsroute door westelijk Veldhuizen met een tunnel onder het spoor ter hoogte van de Lumièrestraat.

En niet te vergeten het onderzoek naar de nut- en noodzaak van een extra autotunnel onder het spoor in de buurt van de huidige Kerkwegoverweg. Daar zien wij als Fietsersbond het grote nut niet van in. Fietsers en voetgangers worden niet beter van die tunnel. Automobilisten kunnen best een stukje omrijden, vinden wij. Of af en toe de fiets nemen. Liever een fietstunnel elders, dan een autotunnel bij de Kerkweg.

In het afgelopen jaar zijn een aantal projecten afgewerkt. In Ederveen is een veiliger fietspad gekomen aan de oostzijde van de Hoofdweg en in Lunteren is er een veiliger oversteek naar het gezondheidscentrum gerealiseerd. De N224 heeft, tussen de Apeldoornseweg en het viaduct over de A12, drie oversteekpunten met een middeneiland gekregen. Hierdoor kunnen fietsers veiliger oversteken. De N224-oversteek tussen Amsterdamseweg en Kernhemseweg is verplaatst naar een overzichtelijker plek. Maar de omwonenden blijven zich zorgen maken. Liefst zien ze daar 50 km/uur, maar dat wil de provincie niet.

Veel van de door onze leden aangemelde hobbels en kuilen zijn in de loop van het jaar door de gemeente geëffend. Over de strooiroutes zijn we nog steeds niet echt tevreden. Het is moeilijk om, als het vers heeft gesneeuwd, gauw even te kijken waar de sneeuw niet of niet goed wordt verwijderd. Daarom blijven hints van onze leden welkom.

Dingen die nog niet af zijn? We noemen de oversteek van de Bennekomseweg van en naar de Enka-wijk ter hoogte van de Reehorsterweg. We hebben hier tegengas gegeven. Het best haalbare compromis is een hekje geworden dat het fietspad aan de westkant van de Bennekomseweg flink versmalt. Zodra aan de Parklaan gewerkt gaat worden, komt hier een LARGAS (langzaam rijden gaat sneller) rotonde.

We kaartten al jaren geleden de westelijke parallelweg van de Keesomstraat aan. Daar weet je als fietser in noordelijke richting niet waar je moet rijden. De gemeente komt iedere keer met een ontwijkend antwoord. De bewegwijzering naar ons buurdorp Veenendaal is nog steeds onder de maat. Voor ons Edenaren niet zo erg: we komen er wel. Maar voor onze vakantiegangers niet vriendelijk. In juli plaatsten wij zelf een noodoplossing.

Bennekommers klagen over de drie hoofdaders: Molenstraat, Commandeursweg en Kierkamperweg. Haalbare betere oplossingen zijn niet makkelijk. Wel komt er nu een rotonde op het kruispunt Molenstraat-Commandeursweg in plaats van de huidige voorrangsbocht.

Zo is er nog meer te noemen. Dan wordt dit verslag echter te lang. We proberen zoveel als mogelijk de vinger aan de pols te houden. Dit kost ons best heel wat inspanning. Onze kerngroep is helaas een persoon kleiner geworden. We doen nu met z’n vieren het meeste werk. Gelukkig staan leden ons bij: door het verlenen van assistentie bij het schoolverkeersexamen, het melden van gevaarlijke situaties, het beheren van de web site, het samenstellen van het blad dat u nu leest en het bezorgen daarvan.

Maar dat enige versterking gewenst is, is duidelijk. Het is aansprekend en gevarieerd werk dat de Fietsersbond doet. Dus als u zich als lezer aangesproken voelt, meld u aan bij de contactpersoon.

Categorieën